fbpx

EN UPPLEVELSE UTÖVER DET VANLIGA

UPPTÄCK RIVALS VÄRLD

MER ÄN BARA ETT HOTELL

Tillbaka

Bokning och bekräftelse
En bokning är bindande så snart den har bekräftats och gästen har fått ett bokningsnummer, detta kan ges muntligt, skriftligt eller digitalt. Vid bokning på vår hemsida skall en skriftlig bokningsbekräftelse erhållas via e-mail inom 30 minuter, om ingen bekräftelse levererats skall gästen meddela hotellet omedelbart. Vid mottagande av bokningsbekräftelsen skall denna kontrolleras, så att alla uppgifter stämmer. Det är gästens ansvar att uppgifterna på bokningsbekräftelsen är korrekta. Hotel Rival reserverar sig för eventuella förklaringsmisstag.

Samtycke integritetspolicy
Genom att en gäst bokar en övernattning eller köper presentkort och lämnar personuppgifter till Hotel Rival samtycker gästen till Hotel Rivals ”Integritetspolicy och webplatsvillkor”. Gäster kan när som helst återkalla sitt samtycke, gäster görs dock uppmärksamma på att återkallande av samtycke inte påverkar aktiviteter som får göras utan samtycke (t.ex. tillhandahållande av tjänster du beställt) men kan leda till att tjänsterna inte fungerar som avsett eller att Hotel Rival inte längre kan tillhandahålla dessa. Vid avbokning på grund av återkallande av samtycke gäller redan bekräftade avbokningsregler.

Hotellets åtaganden
Vid eventuella klagomål skall gästen meddela receptionen omgående. Om Hotel Rival inte kan tillhandahålla ett rum som överensstämmer med gästens bokningsbekräftelse, har gästen utan extra kostnad rätt till ett likvärdigt eller bättre rum på hotellet eller på ett annat hotell med likvärdig standard.

Garanterad bokning
Alla bokningar måste garanteras med ett giltigt kreditkort. Bokningar som inte är återbetalningsbara (non-refundable) blir garanterade då bokningen har betalats till fullo. Om inte bokningen är garanterad så förbehåller sig Hotel Rival rätten att avboka bokningen utan att informera gäst.

Avbokningar
Möjligheten att avboka eller omboka beror på villkoren för valda prisklassen vid bokningstillfället. Gäst ansvarar för att läsa prisbeskrivningen som gäller för den aktuella bokningen. Individuella bokningar gjorda på Bästa Tillgängliga Pris kan avbokas kostnadsfritt fram till kl 18:00 (hotellets tid) dagen före ankomst. Avbokning senare än kl 18:00 dagen före ankomst debiteras med första nattens kostnad (kreditkort som använts för garanti debiteras då automatiskt). Vid utebliven ankomst bedöms bokningen som avbokad 08:00 dagen efter bokat ankomst datum. Icke återbetalningsbara bokningar kan avbokas men återbetalas inte. Bokningen kan ej heller flyttas fram i tiden. Vid avbokning skall gästen erhålla ett avbokningsnummer som bekräftelse på att en korrekt avbokning har skett. För gruppbokningar gäller de regler som anges på grupp-bekräftelsen.

Tidig avresa
Har rum bokats för en bestämd tidsperiod men gäst avreser före denna tids utgång måste det meddelas till Hotel Rival senast kl 18:00 dagen före avresa. Om detta inte skett får gäst betala samma ersättning som vid sen avbokning.

Ändra bokningar
Om inte annat uppges i prisbeskrivningen kan bokningen ändras fram till kl 18:00 dagen före ankomst. Vid ändringar av datum och/eller längd på bokning eller antal personer så kommer även priset att justeras till det dagsaktuella priset. Det är inte tillåtet att överföra en bokning till en annan person utan hotellets samtycke eller låta annan person bo på hotellrummet. Icke återbetalningsbara bokningar är inte ändringsbara.

Betalning
Icke återbetalningsbara bokningar debiteras till 100% senast 24 timmar efter att bokningen är gjord. Om inte ett giltigt kreditkort använts vid bokningen kommer Hotel Rival att avboka bokningen. Övriga individuella bokningar kan betalas på plats vid ankomst. Receptionen tar inte emot kontanta betalningar. Önskar gäst att betala i förskott eller med faktura, kontakta bokningen senast 2 veckor före ankomst.

Ankomst och avresa
Gäst har tillträde till bokat hotellrum från kl 14:00, utcheckning skall ske senast kl 12:00, om inte annat anges i pris-beskrivningen.

Anpassade rum
Ett begränsat antal anpassade rum finns att boka för gäster med funktionshinder. Bokning av dessa måste ske direkt vid bokningstillfället och i direktkontakt med rumsbokningen.

Användning av hotellrum
På Hotel Rival kan inte minderåriga, under 18 år, bo utan målsmans sällskap. Hotel Rival erbjuder ej s.k. långtidsboende, en hotellvistelse kan ej vara längre än 30 nätter i följd. Antalet gäster på rummet får ej överstiga de antalet personer som rummet är bokat och incheckat för. Ett begränsat antal extrasängar och babysängar finns att boka till vissa rumskategorier, bokning av dessa måste göras direkt vid bokningstillfället och i direktkontakt med rumsbokningen. För barn under 4 år kan en babysäng bokas utan kostnad. Gäster från fyllda 4 år och uppåt måste boka en extrasäng och betala tillkommande kostnad om rummet överstiger två boende gäster. Gäster får ej använda hotellrummet till annat än boende. Om inte annat är överenskommet med Hotel Rival så är det ej tillåtet att bedriva, i privat eller kommersiellt syfte, festverksamhet, försäljning eller någon form handel eller affärsverksamhet. Ej heller tillåtet att fotografera Hotel Rivals egendom och interiör för publikt och kommersiellt syfte.

Rökning
Det finns ett fåtal rum på hotellet där rökning är tillåten, dessa rum kan endast bokas vid en direktkontakt med Hotel Rival, i mån av plats och efterföljs av en skriftlig bekräftelse. Övriga delar av hotellet är rökfria. Gäst som väljer att inte följa detta regelverk är skyldig att ersätta hotellet för uppkomna städkostnader och inkomstbortfall.

Husdjur
Husdjur är inte tillåtna inom hotellet inklusive foajéer, mötesrum och restauranger – undantaget
Watson´s Bar där hundar är välkomna. Gäster som använder sig av ledarhund måste meddela Hotel Rival detta före ankomst. Speciella önskemål Hotel Rival strävar efter att tillgodose samtliga önskemål som alla gäster har. För att garantera att önskemål blir verklighet måste det ske i direktkontakt med bokningen och vara bekräftat via e-mail. Är önskemålet inte specificerat i den bekräftelsen kan Hotel Rival inte garantera att gäst vid ankomst fått önskemålen uppfyllda. Vissa önskemål medför en extrakostnad, denna kostnad måste godkännas av betalande gäst eller bokare annars kan inte önskemålet att uppfyllas.

Bagage & gästers ägodelar
Gäst får ej lämna bagage och ägodelar utan uppsikt i lobbyn. Bagage kan utan kostnad förvaras i Hotel Rivals bagagerum. Hotel Rival tar inget juridiskt ansvar för; bagage eller ägodelar som lämnas i lobby, mötesrum, foajéer, restaurang, hotellrum, inlåst i värdeskåp på hotellrum, inlämnat i bagagerum. Är egendomen av ovanligt högt värde är gäst skyldig att upplysa Hotel Rival om detta innan det lämnas in. Hotel Rival har ingen skyldighet att förvara egendom av högt värde.

Ansvar för skador
Gäster på Hotel Rival är ansvariga för eventuella skador som gästen själv eller gästers besökare vållar inom hotellet. Om gäst eller gästers besökare orsakat sådan skada eller störning under vistelsen på hotellet att det påverkar framtida inkomstbortfall är den boende gästen ansvarig för att ersätta Hotel Rival både för reparation av skada som uppstått och av Hotel Rival estimerat inkomstbortfall.

Säkerhet
På hotellrumsdörren finns utförlig säkerhetsinformation, det är gästens skyldighet att personligen uppmärksamma var nödutgångar, larmknappar och brandsläckare finns. För mer information om Hotel Rivals brandskyddsarbete vänligen läs rumspärmen samt kontakta receptionen för vidare information.

Force Majeure
Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför Hotel Rivals kontroll, berättigar Hotel Rival att häva bokningen utan skyldighet att utge skadestånd.

Prisändringar
Om kostnaderna för anskaffning eller tillhandahållande av överenskomna varor och eller tjänster skulle öka till följd av höjda skatter, devalvering, myndighetsbeslut eller därmed jämförbara omständigheter är Hotel Rival berättigat att ta ut pristillägg som motsvarar kostnadsökningen.

Tvistlösning
Tvist orsakad av eller uppkommen i samband med detta avtal skall lösas i svensk domstol. Hotel Rival är medlem i Visita och har förbundit sig att efterfölja beslut fattade av Visitas ansvarsnämnd. Om Hotel Rival ej godtar en reklamation från gäst kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Gäst kan då kontakta ARN på www.arn.se alt. Box 174 101 23 Stockholm Gäster och Hotel Rival kan också finna vägledning på EU-kommissionens onlineplattform.

Vid inköp av presentbevis gäller följande villkor
Presentbevisen är en värdehandling som gäster kan använda för betalning av mat, dryck och logi vid samtliga Hotel Rivals försäljningsställen. Presentbevisen kan inte användas för att betala biljetter till shower och events i Hotel Rivals salong. Används inte hela beloppet vid första betalningstillfället är gäst välkommen till receptionen för att få ett nytt presentbevis utskrivet på det resterande beloppet. Innehavare av presentbeviset är ansvarig för att giltighetstiden inte förfallit vid betalningstillfället. Otillåten vidareförsäljning av presentbevis kan leda till att användande av presentbevisets värde ej medges. Borttappat presentbevis kan ej ersättas, presentbevis kan ej heller återlösas mot kontanter. Presentbevis är ej personliga och kan överlåtas.

Allmänt
För frågor angående bokningsregler och villkor vänligen kontakta: reservations@rival.se

Dessa bokningsregler och villkor ersätter tidigare publicerade regler och villkor.
Stockholm i oktober 2016 Hotel Rival AB

Vill du ha unika erbjudanden och nyheter?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Klicka för att anmäla dig
Powered by Frankly Media