fbpx

EN UPPLEVELSE UTÖVER DET VANLIGA

UPPTÄCK RIVALS VÄRLD

MER ÄN BARA ETT HOTELL

Tillbaka

Allmän information
Hotel Rival genomför dagligen en rad förebyggande åtgärder i syfte att förhindra smittspridning av Covid-19. Som gäst på Rival har Du också ett eget ansvar genom att följa de direktiv som givits av myndigheterna. Är du till exempel sjuk eller på väg att bli sjuk så ska Du naturligtvis inte besöka oss och riskera Din och andras hälsa. Vi uppskattar att ni följer personalens direktiv och anmodan.

Ytdescinficering av hotellrum och konferensrum 
När gäst har checkat ut från ett hotellrum så ytdescinficeras rummets alla delar maskinellt. Metoden är rekommenderad av WHO och sprayningen av Nycolyse innebär en dimma av joniserad väteperoxid vars uppgift är att eliminera bakterier och virus. Sprayning sker efter avslutad konferens. All sprayning sker före städning. Maskin och utbildning har tillhandahållits av www.biohygienteknik.com. Hotel Rival har arbetat med denna teknik sedan mars 2020.

Hotellrum
Maskinell ytdescinficering sker när gäst har avrest. Hela rummet inklusive badrum och garderober descinficeras maskinellt. Därefter sker vanlig städning men med extra fokus på ytor som armstöd, handtag, lampknappar, telefon, strömbrytare, garderobsdörrar med mera. Alla gäster som lämnar en e-postadress vid bokning erbjuds att checka in on-line och behöver då endast hämta upp sitt nydescinficerade nyckelkort vid ankomst.

Frukost
Vi serverar frukostbuffé i Bistron. Möbleringen är justerad och placering sker fritt efter gästens eget val men med uppmaning om att hålla avstånd. Vi arbetar aktivt med att förebygga köbildning. Boende gäst har alltid valet att beställa frukost till rummet alternativt får en frukostpåse vid utcheckning. Handsprit finns utplacerad på flera ställen.

Brunch
Möblering och bordsplacering är gjorda för att säkerställa att de rekommenderade avstånden mellan sällskaps efterlevs. Vi har en glesare möblering och buffén är uppdelad på fler ytor för att undvika trängsel och köbildning. Handsprit finns utplacerad på flera ställen.

Bar
Beställning och servering vid bardisk är ej tillåtet enligt de gällande restriktionerna. Vi ber er att söka upp sittplatser i samtliga barområden och invänta barpersonalen som tar upp er beställning. Handsprit finns utplacerad.

Middag
Möblering och bordsplacering är gjorda för att säkerställa att de rekommenderade avstånden mellan sällskaps efterlevs. Handsprit finns utplacerad på flera ställen.

Konferensrum
Utöver maskinell ytdescinficering efter varje konferensgrupp så sker städning med extra fokus på rengöring av kontaktytor t ex bord, armstöd, teknikpaneler, serveringsytor, strömbrytare, handtag etc. För- och eftermiddagskaffen serveras i själva konferenslokalen istället för som tidigare utanför. I alla konferenslokaler och intill gästtoaletterna finns handsprit.

Salongen

Det är i dagsläget inte känt när föreställningar med publik återigen kan genomföras. Tills dess att vi har erhållit direktiv från myndigheterna så vill vi ändå informera om de åtgärder som kommer att vidtas. Förutom ordinarie städning så kommer rengöringsfokus ligga på salongens kontaktytor. Det kommer även att finnas  golvställningar med beröringsfria handspritsautomater längst bak på parkett samt på balkong. Beröringsfria handspritsautomater finns även i anslutning till toaletter som för övrigt nås via dörrarna längst bak på parkett och balkong.

Vill du ha unika erbjudanden och nyheter?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Klicka för att anmäla dig
Powered by Frankly Media