fbpx

EN UPPLEVELSE UTÖVER DET VANLIGA

UPPTÄCK RIVALS VÄRLD

MER ÄN BARA ETT HOTELL

Tillbaka

Allmän information
Hotel Rival genomför dagligen en rad förebyggande åtgärder i syfte att förhindra smittspridning av Covid-19. Som gäst på Rival har Du också ett eget ansvar genom att följa de direktiv som givits av myndigheterna. Är du till exempel sjuk eller på väg att bli sjuk så ska Du naturligtvis inte besöka oss och riskera Din och andras hälsa. Vi uppskattar att ni följer personalens direktiv och anmodan.
Begränsade öppettider med anledning av den svenska regeringens beslut att förbjuda alkoholförsäljning i barer och restauranger efter kl 22. Förbudet gäller till den 28 februari 2021.


Ytdescinficering av hotellrum och konferensrum 

När gäst har checkat ut från ett hotellrum så ytdescinficeras rummets alla delar maskinellt. Metoden är rekommenderad av WHO och sprayningen av Nycolyse innebär en dimma av joniserad väteperoxid vars uppgift är att eliminera bakterier och virus. Sprayning sker efter avslutad konferens. All sprayning sker före städning. Maskin och utbildning har tillhandahållits av www.biohygienteknik.com. Hotel Rival har arbetat med denna teknik sedan mars 2020.

Hotellrum
Maskinell ytdescinficering sker när gäst har avrest. Hela rummet inklusive badrum och garderober descinficeras maskinellt. Därefter sker vanlig städning men med extra fokus på ytor som armstöd, handtag, lampknappar, telefon, strömbrytare, garderobsdörrar med mera. Alla gäster som lämnar en e-postadress vid bokning erbjuds att checka in on-line och behöver då endast hämta upp sitt nydescinficerade nyckelkort vid ankomst.

Frukost
Vi serverar frukostbuffé i Bistron. Möbleringen är justerad och placering sker fritt efter gästens eget val men med uppmaning om att hålla avstånd. Vi arbetar aktivt med att förebygga köbildning. Boende gäst har alltid valet att beställa frukost till rummet alternativt får en frukostpåse vid utcheckning. Handsprit finns utplacerad på flera ställen.

Brunch
Möblering och bordsplacering är gjorda för att säkerställa att de rekommenderade avstånden mellan sällskaps efterlevs. Vi har en glesare möblering och brunchbuffén är uppdelad på fler ytor för att undvika trängsel och köbildning. Handsprit finns utplacerad på flera ställen.

Bar
Beställning och servering vid bardisk är ej tillåtet enligt de gällande restriktionerna. Vi ber er att söka upp sittplatser i samtliga barområden och invänta barpersonalen som tar upp er beställning. Handsprit finns utplacerad.

Middag
Möblering och bordsplacering är gjorda för att säkerställa att de rekommenderade avstånden mellan sällskaps efterlevs. Handsprit finns utplacerad på flera ställen.

Konferensrum
Utöver maskinell ytdescinficering efter varje konferensgrupp så sker städning med extra fokus på rengöring av kontaktytor t ex bord, armstöd, teknikpaneler, serveringsytor, strömbrytare, handtag etc. För- och eftermiddagskaffen serveras i själva konferenslokalen istället för som tidigare utanför. I alla konferenslokaler och intill gästtoaletterna finns handsprit.

Salongen 
Vi inväntar direktiv från myndigheterna gällande regelverket. Om restriktionerna fortsätter men de ändå ger oss möjlighet att ta emot ett begränsat publikantal så planerar vi enligt nedan i syfte att förhindra smittspridning.

Städning salong
Förutom ordinarie städning så kommer rengöringsfokus ligga på salongens kontaktytor.
Handsprit
Det kommer  att finnas golvställningar med beröringsfria handspritautomater utplacerade på flera ställen på parkett samt på balkong. Beröringsfria handspritautomater finns även i anslutning till toaletter som för övrigt nås via dörrarna längst bak på parkett och balkong.
Insläpp till salong – ny entré
I syfte att förhindra köbildning så kommer insläpp till föreställningar endast att ske via en tillfällig utomhusentré som ligger tio meter till höger om den stora hotellentrén. Denna tillfälliga entré kommer vara tydligt uppmärkt och lätt att hitta. Detta betyder att insläpp inte längre sker via de vanliga dörrarna inne på Rival.
Stolar i salongen
Evenemang för max 300 personer innebär sittande publik både på parkett och balkong. Merparten av platserna kommer vara “2 stolar, 2 biljetter – fritt en dryg meter till höger respektive till vänster” men det kommer även att finnas “singelplatser”. De stolar som inte skall användas kommer att vara markerade som spärrade.
Biljettförsäljning
All biljettförsäljning till kommande evenemang sker via biljettföretag som produktionsbolagen har valt. Idag finns inga besked om hur länge begränsningen på 300 personer kommer att gälla.
Watson´s bar och Rivals Bistro
Vill du vara säker på att få ett middagsbord i bistron, före eller efter en föreställning, så rekommenderar vi att du förbokar här. Innan en föreställning kan vi endast servera gäster som har en sittplats i barer eller bistro och det betyder också att insläpp av nya gäster via stora entrédörrarna är begränsat.


Vill du ha unika erbjudanden och nyheter?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Klicka för att anmäla dig
Powered by Frankly Media