Vi använder cookies för att ge dig bästa upplevelsen på sajten. Acceptera användningen av cookies genom att stänga rutan eller klicka dig vidare på sajten.    

Integritetspolicy & webbplatsvillkor

Integritetspolicy

Hotel Rival tar personlig integritet på största allvar och det är en viktig angelägenhet för oss att tillförsäkra en god säkerhet och integritet av de som våra gäster lämnar till oss eller som vi får på annat sätt. Denna integritetspolicy gäller för alla de personuppgifter som behandlas av Hotel Rival.

Hotel Rival behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddslagen (GDPR).

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Hotel Rival AB (org. nr. 556524-2681), Mariatorget 3, Box 175 25, SE-118 91 Stockholm, Tel: +46 (0) 8-545 789 00
Fax: +46 (0) 8-545 789 24, gdpr@rival.se.
Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Hotel Rival kan du begära det skriftligt på ovanstående adress. Det är också till den adressen som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift.
Du har också rätt att framföra klagomål avseende Hotel Rivals hantering av personuppgifter till Datainspektionen.

Datainsamling

I samband med att en gäst beställer eller nyttjar en tjänst som Hotel Rival tillhandahåller samlar Hotel Rival in vissa personuppgifter om gästen. Vi samlar in personuppgifter som våra gäster därvid lämnar på vår webbplats, via telefon eller e-mail och som vi erhåller genom automatiska överföringar till vårt bokningssystem via XML -kopplingar. Detta innefattar information såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress och andra kontaktuppgifter, språk och nationalitet.

Vi kan även komma att registrera uppgifter om våra gästers önskemål (till exempel vilken typ av rum eller kudde som önskas eller liknande) och om våra gästers vanor och intressen – t.ex. via sociala medier – i den utsträckning det är nödvändigt för att kunna erbjuda dem en bättre upplevelse av Hotel Rivals tjänster och relevanta erbjudanden (till exempel om gästen är intresserad av mat och dryck eller viss typ av underhållning).

Samtycke

En gäst samtycker till att Hotel Rival samlar in och behandlar personuppgifter, genom att kryssa i för avsett ändamål tillhandahållen ruta på eller från Hotel Rivals websida eller bokningssystem, i enlighet med vad som framgår av dessa villkor godkänner gästen också vår integritetspolicy & webplatsvillkor.

Om personuppgifter avser någon som är under 16 år krävs vårdnadshavarens samtycke.

Den rättsliga grunden för Hotel Rivals behandling av personuppgifter är således den registrerades samtycke.

Gäster kan när som helst återkalla sitt samtycke till ytterligare behandling (ej retroaktivt) av gästers personuppgifter genom att kontakta Hotel Rival på gdpr@rival.se, varpå Hotel Rival kommer att förhindra sådan
information från att fortsätta behandlas. Hotel Rival avser att följa Datainspektionens direktiv om att återkomma inom 30 dagar.

Gäster kan också begära att Hotel Rival inte behandlar gästens personuppgifter för marknadsföringsändamål. Gäster görs dock uppmärksamma på att återkallande av samtycke inte påverkar behandling som får göras utan samtycke (t.ex. tillhandahållande av tjänster du beställt) men kan leda till att tjänsterna inte fungerar som avsett eller att Hotel Rival inte längre kan tillhandahålla dessa.

Var vi lagrar gästers personuppgifter

Hotel Rival lagrar personuppgifter i överensstämmelse med dessa villkor och gällande lagstiftning.

Hotel Rival lagrar personuppgifter i Oracle Suit8 på servrar hos Zedcom Tele & It och fjärrskrivbord hos Dialect Sverige AB. Hos Livebookings Holdings Ltd, ett bokningssystem för bordsbokningar i Hotel Rivals bistro lagras personuppgifter. Bluecom lagrar och överför gästers personuppgifter vid inloggning till vårt WiFi nät.

Hotel Rival kan komma att överföra personuppgifter till land utanför EU/EES om vi t.ex. har en underleverantör i ett land utanför EU/EES. I den mån så sker är det Hotel Rivals ansvar att säkerställa att relevanta avtal om dataöverföring upprättas med sådana underleverantörer.

Ändamål med att behandla personuppgifter

Hotel Rival använder personuppgifter för att:

 • Administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla tjänsterna vi erbjuder.
 • Bearbeta gästers bokningar och beställningar av tjänsterna.
 • Kontakta gäster via t.ex. SMS, andra mobila applikationer eller e-mail eller för att avisera om bokningsstatus eller information som ansluter till bokningen före, under och efter vistelsen.
 • Diagnostisera fel, optimera tekniken och kunna kontakta gäster i händelse av problem med en bokning eller utförandet av tjänsterna som vi erbjuder.
 • Underlätta vid framtida bokningar av tjänster.
 • Analysera och förbättra kvaliteten på och upplevelsen av tjänsterna vi erbjuder.
 • Informera våra gäster om erbjudanden och kampanjer från Hotel Rival och våra samarbetspartners.
 • Skicka nyhetsbrev.
 • Individualisera kommunikationen med gäster avseende våra tjänster t.ex. genom att skapa en profil för gäster och skicka erbjudande som passar användare av våra tjänster.
 • Analysera statistik och användarbeteenden rörande våra tjänster.
 • Öka gästers nytta och upplevelse av Hotel Rivals tjänster.

Hur länge Hotel Rival sparar personuppgifterna

Dina personuppgifter sparas i vår kunddatabas. Databasen rensas regelbundet från inaktuella uppgifter eller uppgifter som inte längre behövs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig som kund. För att erbjuda dig en hög grad av service, och för att kunna kommunicera med dig om relevanta erbjudanden och kampanjer kan vi dock komma att spara dina uppgifter i upp till två år från din senaste vistelse hos oss.

Vilka Hotel Rival delar uppgifterna med

Hotel Rival kan lämna ut personuppgifter till tredje man, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om Hotel Rival annars är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.
Hotel Rival kan även komma att lämna ut personuppgifter till de underleverantörer som Hotel Rival anlitar för att tillhandahålla respektive marknadsföra sina tjänster. Sådana underleverantörer behandlar personuppgifterna endast för Hotel Rivals räkning och i enlighet med Hotel Rivals instruktioner. Underleverantörer har inte rätt att använda dem på något annat sätt än att följa sitt uppdrag för Hotel Rival.

Nuvarande underleverantörer som Hotel Rival delar personuppgifter med:

Oaky B.V. www.oakyapp.com, hjälper Hotel Rival att leverera ankomst och ”tack för din vistelse” mail i syfte att ge gäster en bättre upplevelse genom att erbjuda ett urval av de tjänster och produkter som vi kan leverera i samband med en vistelse på Hotel Rival.

The Rocket Science Group www.mailchimp.com, hjälper Hotel Rival att leverera nyhetsbrev och erbjudanden via mail till gäster.

Facebook Inc www.facebook.com, hjälper Hotel Rival att komma i kontakt med gäster genom erbjudanden i annonser på sina plattformar.

Cookies

Genom att inte stänga av cookies i webbläsaren och fortsätta använda webbplatsen samtycker besökare till vår användning av cookies. Hotel Rival använder sig av cookies för att lagra information om besökarpreferenser, registrera användarspecifik information om vilka sidor som användaren har besökt, anpassar webbsidans innehåll baserat på besökarens webbläsare eller annan information som besökaren skickar via deras webbläsare.

Överlåtelse

Om Hotel Rival säljer, omorganiserar eller på annat sätt överlåter hela eller delar av vår verksamhet kan gästers Personuppgifter komma att överlåtas samtidigt.

Andra webbsidor

På Hotel Rivals hemsida kan det förekomma länkar till andra applikationer och/eller webbsidor som inte kontrolleras av Hotel Rival. Hotel Rival ansvarar inte för innehållet i länkade applikationer/webbsidor och den behandling av Personuppgifter som eventuellt görs av ägare eller operatörer av länkade webbsidor.

Dessa villkor ersätter tidigare publicerade villkor.
Stockholm i maj 2018
Hotel Rival AB

Kontakta oss

Hotel Rival AB
Mariatorget 3
Box 175 25
118 91 Stockholm
Tel: +46 (0) 8-545 789 00
Fax: +46 (0) 8-545 789 24
rival@rival.se

Sök & boka

GPS-koordinater

WGS 84 - Format:
N 59 ° 19.094', E 18 ° 3.822'

RT90 - Format:
6579667, 1628596

Länk till karta hos Google